TRẦN DẦN ÔNG LÀ AI?

** Mà hầu hết các lãnh tụ trên thế giới đều biết tới? ** Mà những lãnh tụ CSVN cũng nể vì? ** Mà tiên đoán đúng tới 4 đời TT Mỹ? ** Mà biết được những biến cố quan trọng sắp sảy ra trên thế giới? ** Mà Sấm Trạng Trình 500 năm trước

Ông Trần Dần Là Bậc Thánh Minh

Bài của Nguyên Hà (Viết theo lời kể của Ô. Trần Anh Tụ từ Australia- email : anhtutran@gmail.com).   Ông Trần là bậc thánh minh, Lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi đâu, Phá đồng mới chịu ngôi cao, Bấy giờ thiên hạ rủ nhau cùng về, Cùng nhau thịnh trị bốn bề Nước Nam

Hoa Kỳ Đập Tan Tham Vọng Mộng Bá Chủ Đồng Nhân Dân Tệ Của Tàu Cộng

  Chính Xác Sadam Tuyên Bố Bán Dầu Hoả Không Lấy Tiền Mỹ Kim Thì Bị Mỹ Treo Cổ Đại Tá Gadaphi Bán Dầu Hoả Không Lấy Mỹ Kim Thì Bị Chết Như Con Chó Thằng Trung Quốc Muốn Chơi Mỹ Kim Thì Chắc Chắn Sẽ Tan Thành 6 Nước Nhỏ Đó Là Ý Trời

Tiên Tri Trần Dần giải mã và bình giảng 40 câu trong sấm Trạng Trình

TIN NÓNG : Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ… Đảng Cộng Sản Độc Tài VN Không sợ PHẬT Không sợ Đức CHÚA JESUS Chỉ duy nhất sợ và kiêng SẤM cụ TRẠNG TRÌNH mà thôi Vì cụ đã đoán đúng biết bao nhiêu Triều Đại VIỆT NAM Cụ TRẠNG đã đoán

Ông Trần Dần Có Phải Là CIA?

ÔNG LÀ AI MÀ TẤT CẢ NHÀ LÃNH TỤ TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TỚI? ÔNG LÀ AI MÀ CẢ TRÙM CỘNG SẢN VIỆT NAM CŨNG PHẢI KHIẾP SỢ? ÔNG LÀ AI MÀ ĐÃ TIÊN ĐOÁN ĐÚNG CHO 4 ĐỜI TỔNG THỐNG ? ÔNG LÀ AI MÀ TUYÊN ĐOÁN NHỮNG GÌ SẮP XẢY RA TRÊN