Monthly Archive:: Tháng Tám 2015

Tiên Tri Trần Dần giải mã và bình giảng 40 câu trong sấm Trạng Trình

TIN NÓNG : Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ… Đảng Cộng Sản Độc Tài VN Không sợ PHẬT Không sợ Đức CHÚA JESUS Chỉ duy nhất sợ và kiêng SẤM cụ TRẠNG TRÌNH mà thôi Vì cụ đã đoán đúng biết bao nhiêu Triều Đại VIỆT NAM Cụ TRẠNG đã đoán

Ông Trần Dần Có Phải Là CIA?

ÔNG LÀ AI MÀ TẤT CẢ NHÀ LÃNH TỤ TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TỚI? ÔNG LÀ AI MÀ CẢ TRÙM CỘNG SẢN VIỆT NAM CŨNG PHẢI KHIẾP SỢ? ÔNG LÀ AI MÀ ĐÃ TIÊN ĐOÁN ĐÚNG CHO 4 ĐỜI TỔNG THỐNG ? ÔNG LÀ AI MÀ TUYÊN ĐOÁN NHỮNG GÌ SẮP XẢY RA TRÊN