Chính Xác Sadam Tuyên Bố Bán Dầu Hoả Không Lấy Tiền Mỹ Kim Thì Bị Mỹ Treo Cổ Đại Tá Gadaphi Bán Dầu Hoả Không Lấy Mỹ Kim Thì Bị Chết Như Con Chó Thằng Trung Quốc Muốn Chơi Mỹ Kim Thì Chắc Chắn Sẽ Tan Thành 6 Nước Nhỏ Đó Là Ý Trời