Giới Thiệu Archive

TRẦN DẦN ÔNG LÀ AI?

** Mà hầu hết các lãnh tụ trên thế giới đều biết tới? ** Mà những lãnh tụ CSVN cũng nể vì? ** Mà tiên đoán đúng tới 4 đời TT Mỹ? ** Mà biết được những biến cố quan trọng sắp sảy ra trên thế giới? ** Mà Sấm Trạng Trình 500 năm trước

Ông Trần Dần Là Bậc Thánh Minh

Bài của Nguyên Hà (Viết theo lời kể của Ô. Trần Anh Tụ từ Australia- email : anhtutran@gmail.com).   Ông Trần là bậc thánh minh, Lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi đâu, Phá đồng mới chịu ngôi cao, Bấy giờ thiên hạ rủ nhau cùng về, Cùng nhau thịnh trị bốn bề Nước Nam

Ông Trần Dần Có Phải Là CIA?

ÔNG LÀ AI MÀ TẤT CẢ NHÀ LÃNH TỤ TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TỚI? ÔNG LÀ AI MÀ CẢ TRÙM CỘNG SẢN VIỆT NAM CŨNG PHẢI KHIẾP SỢ? ÔNG LÀ AI MÀ ĐÃ TIÊN ĐOÁN ĐÚNG CHO 4 ĐỜI TỔNG THỐNG ? ÔNG LÀ AI MÀ TUYÊN ĐOÁN NHỮNG GÌ SẮP XẢY RA TRÊN