Bài của Nguyên Hà (Viết theo lời kể của Ô. Trần Anh Tụ từ Australia- email : anhtutran@gmail.com).   Ông Trần là bậc thánh minh, Lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi đâu, Phá đồng mới chịu ngôi cao, Bấy giờ thiên hạ rủ nhau cùng về, Cùng nhau thịnh trị bốn bề Nước Nam