Tin tức Archive

Ông Trần Dần Là Bậc Thánh Minh

Bài của Nguyên Hà (Viết theo lời kể của Ô. Trần Anh Tụ từ Australia- email : anhtutran@gmail.com).   Ông Trần là bậc thánh minh, Lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi đâu, Phá đồng mới chịu ngôi cao, Bấy giờ thiên hạ rủ nhau cùng về, Cùng nhau thịnh trị bốn bề Nước Nam

Hoa Kỳ Đập Tan Tham Vọng Mộng Bá Chủ Đồng Nhân Dân Tệ Của Tàu Cộng

  Chính Xác Sadam Tuyên Bố Bán Dầu Hoả Không Lấy Tiền Mỹ Kim Thì Bị Mỹ Treo Cổ Đại Tá Gadaphi Bán Dầu Hoả Không Lấy Mỹ Kim Thì Bị Chết Như Con Chó Thằng Trung Quốc Muốn Chơi Mỹ Kim Thì Chắc Chắn Sẽ Tan Thành 6 Nước Nhỏ Đó Là Ý Trời

Tiên Tri Trần Dần giải mã và bình giảng 40 câu trong sấm Trạng Trình

TIN NÓNG : Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ… Đảng Cộng Sản Độc Tài VN Không sợ PHẬT Không sợ Đức CHÚA JESUS Chỉ duy nhất sợ và kiêng SẤM cụ TRẠNG TRÌNH mà thôi Vì cụ đã đoán đúng biết bao nhiêu Triều Đại VIỆT NAM Cụ TRẠNG đã đoán