Tiên Tri Trần Dần giải mã và bình giảng 40 câu trong sấm Trạng Trình

TIN NÓNG :

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN sẽ bị xoá sổ…

Đảng Cộng Sản Độc Tài VN

Không sợ PHẬT

Không sợ Đức CHÚA JESUS

Chỉ duy nhất sợ và kiêng SẤM cụ TRẠNG TRÌNH mà thôi

Vì cụ đã đoán đúng biết bao nhiêu Triều Đại VIỆT NAM

Cụ TRẠNG đã đoán đúng

30 tháng 4 năm 1975

“Cửu cửu càn khôn dĩ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

Trực đáo dương đầu mã vĩ

Hồ binh bắc vận nhập Tràng An”

trandan

Sau khi hèn tướng DƯƠNG VĂN MINH đầu hàng ngày Bính Ngọ thì Hồ binh bắc vận nhập Tràng An ngày 30 – 4 – 1975 với 16 sư đoàn Việt Cộng hay là 8 vạn quân mỗi sư đoàn nhẹ NHE của Việt Cộng chỉ có khoảng 5000 quân nhập Tràng An vào Sài Gòn…

Nhập : Đây có nghĩa vào khơi khơi chạy vào không phải chiến đấu tấn công chiếm thành.

Cụ TRẠNG TRÌNH đã nói rõ ràng không có chiến tranh trong Thành Phố.

TRÀNG AN : Ngụ ý kinh đô kinh thành hay là SÀI GÒN

Cụ TRẠNG TRÌNH đúng là Thần cơ diệu toán là một NHÀ ĐẠI TIÊN TRI đã làm vẻ vang dân tộc VIỆT NAM trên toàn thế giới

500 năm về trước còn đoán đúng được nước MỸ sẽ có TỔNG THỐNG MỸ DA MÀU

Qua sự giải mã SẤM TRẠNG TRÌNH của ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN cũng trùng hợp với sự Tiên Đoán của NHÀ TIÊN TRI TRẦN DẦN phán

Phá Đồng THIÊN TỬ giáng Trần

TỔNG THỐNG BARACK OBAMA là do THƯỢNG ĐẾ cho xuống

Để mà cứu nước MỸ và Thế Giới tránh khỏi chiến tranh thứ 3 Nguyên Tử

TỔNG THỐNG BARACK OBAMA Tái đắc cử kỳ 2 vẻ vang

Do sự Tiên Đoán của ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN

Giờ nay TRẦN DẦN theo bài Thạch Hạn

Giải mã và Bình Giảng 40 câu SẤM TRẠNG

CÂU 1 ĐẾN 10 :

“THIÊN SINH HỮU NHẤT ANH HÙNG,

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ.

THÁI NGUYÊN CẬN BẮC ĐƯỜNG XA,

AI MÀ TÌM THẤY MỚI LÀ THẦN MINH.

UY NGHI DUNG MẠO KHÁC HÌNH,

THÁC CƯ MỘT GÓC KIM TINH PHƯƠNG ÐOÀI.

CÙNG NHAU KHUYA SỚM CHĂN NUÔI,

CHỜ CƠ MỚI SẼ RA ĐỜI CỨU DÂN.

BINH THƯ MẤY QUYỂN KINH LUÂN,

THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, NHÂN DÂN PHÉP MẦU.”

THIÊN SANH HỮU NHẤT ANH HÙNG” : LÀ TRỜI CHỈ SANH CÓ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG. MỘT NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC HAY MỘT ĐOÀN THỂ. MÀ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG VUA. NẾU QUẢ THẬT LÀ MỘT NGƯỜI MÀ XOAY CHUYỂN DẸP ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM THÌ CHẮC CHẮN NGƯỜI NÀY CÓ BẢN LÃNH VÀ PHẢI GIỎI THẬT

CỤ TRẠNG CŨNG NÓI LÀ NGƯỜI XUẤT HIỆN BẤT NGỜ. KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ” : CHO TA THẤY NGƯỜI NÀY SẼ CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ

VẬN NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM 2010 – 2011 – 2012 QUẢ VÔ CÙNG NGUY HIỂM NÊN MỚI CẦN CÓ MỘT NGƯỜI CỨU DÂN ĐỘ THẾ ĐỂ TIÊU DIỆT NHỮNG TÊN ÁC ÔN, NHỮNG TÊN LÀM TAY SAI CHO TÀU CỘNG. NHỮNG TAY CHÓ SĂN VIỆT CỘNG. NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GIẢ SƯ ĐÁNH LỪA ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ VÀ ĐÁNH LỪA CON CHIÊN CÔNG GIÁO VÀ TẤT CẢ TÔN GIÁO. ĐỂ CƯỚP TOÀN BỘ CHÙA NHÀ THỜ TRÊN TOÀN QUỐC…

ĐỂ LÀM SƯ QUỐC DOANH CHA QUỐC DOANH… LÀM CHO ĐẢNG CỘNG SẢN. NHỮNG TÊN GIÁN ĐIỆP NẰM VÙNG HẢI NGOẠI. NHỮNG TÊN ĐỐN MẠT GIỞ TRÒ CỐ TRANH ĐẤU CÓ LỢI CHO CỘNG SẢN,… NGƯỜI ANH HÙNG DIỆT CỘNG SẢN TẬN GỐC TẬN RỂ VÀ ĐIỀU CẦN NHẤT LÀ TIÊU DIỆT NHỮNG TÊN CỘNG SẢN LÉN LÚT. NẰM VÙNG BÍ MẬT ẨN DANH TRONG LỚP ÁO THẦY TU…

NGƯỜI NÀY VẪN LÀM ĂN BÌNH THƯỜNG. CÓ LẼ Ở NÔNG TRẠI CHĂN NUÔI. CHỜ CƠ HỘI SẼ RA CỨU DÂN CỨU NƯỚC NGƯỜI NÀY GIỎI VỀ NHIỀU THỨ NHƯ QUÂN SỰ. NHƯ THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, CHĂM LO CHO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHÂN DÂN, VÀ BIẾT CẢ PHÉP MÀU

NẾU NGƯỜI NÀY MÀ THAY ĐỔI NỘI CỤC DIỆN ĐẤT NƯỚC VIỆT HIỆN NAY. CHUYỂN ĐỎ THÀNH XANH, CHUYỂN LOẠN LẠC ĐÓI KHÓ RA NO ẤM THANH BÌNH CHO GẦN 86 TRIỆU DÂN VIỆT. THÌ CÓ THỂ ĐÁNG GỌI LÀ PHÉP LẠ HAY LÀ PHÉP MÀU. VẤN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ NGỰ TRỊ GẦN 65 NĂM TẠI VIỆT NAM, ĐÃ KHÁ MẠNH MẼ VÀ KHÔNG CÓ DỄ GÌ PHÁ BỎ. NẾU NGƯỜI ANH HÙNG NÀY BIẾT SỬ DỤNG QUYỀN NĂNG SIÊU PHÀM VÀ NHIỆM MÀU PHÁ TAN QUY LỰC CỘNG SẢN VÀ THAY ĐỔI ĐỊA LÝ PHONG THỦY CHO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯNG THỊNH HƯNG CƯỜNG TỰ DO DÂN CHỦ HÒA BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN CŨNG CÓ THỂ GỌI LÀ PHÉP MÀU

CÂU 11, 12 :

“XEM Ý TRỜI NGÕ HẦU KHẢI THÁNH

GIỐC SINH RA ĐIỀU ĐỈNH HỘ MAI”

NGƯỜI ANH HÙNG BIẾT COI THIÊN MỆNH BIẾT MỆNH TRỜI HAY BIẾT THIÊN THỜI LÀ HIỂU BIẾT CẢ THIÊN LẪN ĐỊA. LÒNG TRỜI VÌ THƯƠNG DÂN VIỆT CHỜ CƠ HỘI CẦN PHẢI KIÊN NHẪN. KHI THỜI CƠ TRƯỚC KHI XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN CỨU DÂN, GIỐC SINH RA ĐIỀU ĐỈNH HỘ MAI :

NGƯỜI ANH HÙNG SINH RA ĐỜI CHỈ GIỐC LÒNG LÀM THEO Ý TRỜI LÒNG DÂN MONG MỎI, KHÔNG THAM TƯ LỢI HAY DANH VỌNG CÁ NHÂN

ĐIỀU ĐỈNH HỘ MAI CÓ NGHĨA : ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY VÀ AN BÀI XẾP ĐẶT MỌI CHUYỆN ĐƯA NƯỚC VIỆT NAM KHỎI VỌNG LOẠN LẠC, ĐÓI KHỔ ĐỂ VÀO VÒNG TRẬT TỰ THÁI BÌNH

NGƯỜI ANH HÙNG CHƯA TỪNG NỔI TIẾNG RA MẶT HAY HOẠT ĐỘNG VÌ CHÍ ĐÃ GIỐC LÒNG CHO ĐỜI CƠ HỘI THUẬN TIỆN ĐỂ LÀM MỘT VIỆC DUY NHẤT TRONG ĐỜI LÀ CỨU GIÚP DÂN TỘC TRONG HỖN LOẠN CƠ CỰC GAY GO NHẤT TRONG LỊCH SỬ

CÂU 13, 14 :

“SONG THIÊN NHẬT NGUYỆT SÁNG SOI

THÁNH NHÂN CHẲNG BIẾT THÌ COI CHO TƯỜNG”

NGƯỜI ANH HÙNG ĐƯỢC CẢ HAI CÕI TRỜI CÕI THIÊN, ĐƯỢC SÁNG SOI CÓ NGHĨA LÀ CÕI ÂM NGUYỆT PHỦ, DƯƠNG NHẬT PHỔ TRỢ HAY LÀ TRÊN TRỜI VÀ CÕI ÂM CŨNG ŨNG HỘ GIÚP ĐỠ VẬN MỆNH NƯỚC NHỮNG NĂM 2011 QUẢ VÔ CÙNG RỐI REN, LOẠN LẠC NGOÀI KHẢ NĂNG BẤT CỨ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NÀO DỄ DẸP TẬN, CỘNG SẢN ĐANG GẶP CẢNH DÂN THIẾU TIẾNG NÓI LÊN LẠI BỊ TÀU CỘNG MUỐN NUỐT CHỬNG BIỂN ĐÔNG. NGƯỜI ANH HÙNG NÀY PHẢI ĐƯỢC ÂM PHÙ DƯƠNG TRỌ MAY RA MỚI CÓ THÀNH CÔNG

NHẬT NGUYỆT ĐÂY CÓ NGHĨA LÀ CÕI ÂM VÀ CÕI DƯƠNG HAY CẢ THIÊN LAN ĐỊA. LÒNG TRỜI CÒN THƯƠNG DÂN VIỆT NÊN GIÚP ĐỠ NGƯỜI NÀY CHO THÀNH CÔNG CHO DÂN VIỆT THOÁT ĐẠI NẠN, NHỮNG VONG HỒN CHẾT CÕI ÂM ĐÃ CHẾ VÌ CỘNG SẢN, VÌ THAM NHŨNG, CHIẾN TRANH. VÌ VƯỢT BIỂN TRÊN BỜ TRÊN BIỂN, VÌ NẠN HẢI TẶC, VÌ UẤT ỨC, CŨNG ŨNG HỘ NGƯỜI ANH HÙNG NÀY ĐỂ GIẢI OAN,… ĐỂ LÀM SÁNG TỎ NỖI NIỀM CHO HỌ ĐƯỢC SIÊU THOÁT

CÁC ANH LÍNH CHIẾN SĨ BỎ MÌNH TRONG CUỘC CHIẾN ĐẦU CHỐNG CỘNG ĐÃ NHÌN THẤY ANH HÙNG VÀ CŨNG ŨNG HỘ NGƯỜI NÀY CHO THÀNH CÔNG ĐỂ NHÌN THẤY ĐẢNG CỘNG SẢN BỊ TIÊU DIỆT, CHO HỌ ĐƯỢC MỈM CƯỜI NƠI CHÍN SUỐI. ĐƯỢC SIÊU THOÁT, VÀ CHO ĐẤT NƯỚC DÂN TỘC VIỆT ĐƯỢC VINH DANH GHI CÔNG ƠN HỌ

THÁNH NHÂN CHẲNG BIẾT THÌ COI CHO TƯỢNG NẾU KHÔNG BIẾT AI THÁNH NHÂN THÌ COI CHO KỸ NGƯỜI NÀO LÀ THÁNH NHÂN THẬT SỰ. KHÔNG NÊN TIN VÀ THEO LẦM NGƯỜI

CÂU 15 ĐẾN 18 :

“THÔNG MINH KIM CỔ KHÁC THƯỜNG,

THUẤN NGHIÊU LÀ TRÍ, CAO QUANG LÀ TÀI.

ÐẤNG HIÊN NGANG NÀO AI BIẾT TRƯỚC,

TÀI THAO LƯỢC YÊM BÁC VŨ VĂN.”

TÀI NGƯỜI CỰC KỲ THÔNG MINH TÀI TRÍ CỔ KIM, KHÔNG CÓ AI BIẾT TRƯỚC NGƯỜI CÓ TÀI THAO LƯỢC, VĂN VÕ SONG TOÀN VỚI TRÍ HUỆ ĐỨC ĐỘ NGANG HÀNG VỚI VUA NGHIÊU, VUA THUẦN, VÀ TÀI NGANG VỚI HAI VỊ VUA SÁNG LẬP NHÀ TIÊN HÃN TÂY HÁN LÀ HÁN CAO TỔ CAO HẬU HÁN DÒNG HÁN LÀ HẠN QUANG VŨ QUANG

CÂU 19 ĐẾN 24 :

“LỜI TRUYỀN ĐỂ LẠI BẤY NHIÊU,

PHƯƠNG ÐOÀI GIẶC ĐÃ ĐẾN CHIỀU BẠI VONG.

HẬU SINH THUỘC LẤY LÀM LÒNG,

ÐẾN KHI NGỘ BIẾN ĐƯỜNG TRONG GIỮ MÌNH.

ÐẦU CAN VÕ TƯỚNG RA BINH,

ẮT LÀ TRĂM HỌ THÁI BÌNH ÂU CA.”

NƠI NGƯỜI NÀY TÀI GIỎI SẼ RA ĐỜI VÀ QUẬT CHO TIÊU TAN CÁC SỰ LOẠN LẠC ĐAU KHỔ CHO NHÂN DÂN. ĐẤT NƯỚC SẼ SÁNG SỦA KHÔNG CÒN U TỐI NHƯ TRƯỚC. SẼ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ HÒA BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN TRƯỚC NĂM 2016. DÙ VIỆC NƯỚC NẶNG NỀ, PHỨC TẠP, RỐI BỜI, NGƯỜI NÀY VẪN THUẬN Ý TRỜI VÀ ĐƯỢC LÒNG DÂN. NGƯỜI NÀY CÓ ĐỦ UY VŨ KHẮP QUÝ KINH THẦN ĐÃ CHẾ NGỰ TÌNH THẾ NHƯNG LẠI RẤT LÀ NHÂN NGHĨA. NHÂN TỪ THƯƠNG DÂN KHIẾN CHO CẢ NƯỚC PHẢI CA NGỢI, KHEN NGỢI

CÂU 25 ĐẾN 28 :

“KỂ TỪ ĐỜI LẠC LONG QUÂN,

ÐẮP ĐỔI XOAY VẦN ĐẾN LỤC THẤT GIAN.

MỖI ĐỜI CÓ MỘT TỘI NGOAN,

GIÚP CHUNG NHÀ NƯỚC DÂN AN THÁI BÌNH.”

NỐI TỪ ĐỜI LẠC LONG QUÂN CHO ĐẾN LÚC THẬT LÀ HAI THÁNG 6 ÂM LỊCH CÒN VÀO NĂM NÀO THÌ XIN MIỄN BÀN. XIN QUÝ BẠN CHỜ KHI SỰ VIỆC XẢY RA, MỚI ĐỔI HAY THỜI NGUYÊN TỬ LẠC LONG QUÂN ĐẾN NAY ĐỀU CÓ MỘT NGƯỜI TÀI ĐỨC RA GIÚP NƯỚC, GIÚP CHO DÂN THÁI BÌNH AN LẠC

NGƯỜI THƯỜNG DÂN KHÔNG PHẢI LÀ VUA. NGƯỜI NÀY KHÔNG HAM LÀM LỚN HAY LÀM VUA. NGƯỜI NÀY CHỈ LO CỨU NƯỚC GIÚP DÂN TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CẦN THIẾT VÌ NGƯỜI NÀY HIỂU MỆNH TRỜI HAY LÀ THIÊN THỜI. MỆNH TRỜI ĐÃ CHỈ ĐỊNH NGƯỜI PHẢI RA ĐỜI CỨU DÂN ĐỘ THẾ. NÊN NGƯỜI KHÔNG DÁM CẢI LỆNH TRỜI

CÂU 29 ĐẾN 30 :

“BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG

NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH”

BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG : Ý NÓI HÀ NỘI SẼ LÀ HOÀNG THÀNH NƠI KINH ĐÔ TRÁNG LỆ, KIM LÀ HOÀNG, KIM LÀ VÀNG BIỂU TƯỢNG NHÀ VUA HAY LÀ THỦ ĐÔ, KINH ĐÔ. VÀ TRÁNG LÀ TRÁNG LỆ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI SAU NÀY SẼ ĐƯỢC CẤT LẠI NGUY NGA, TRÁNG LỆ, XỨNG DANH THÀNH PHỐ HOÀNG KIM

NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH : CỤ TRẠNG NÓI SÀI GÒN VÌ NGƯỜI THƯỜNG NÓI SÀI GÒN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG. VỚI NGỤ Ý SÀI GÒN RẤT ĐẸP. CỤ TRẠNG THẬT TÀI TÌNH ĐÃ NÓI VỀ THÀNH PHỐ HÒN NGỌC SAÌ GÒN NÀY TỪ 500 VỀ TRƯỚC

CÂU 31 ĐẾN 32 :

“PHÂN PHÂN TÙNG BÁCH KHỞI,

NHIỄU NHIỄU XUẤT ÐÔNG CHINH”

CÓ Ý NÓI NHÂN DÂN CŨNG NỔI DẬY VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN SẼ BỊ GIẢI TÁN VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI GIẶC SẼ BỊ GIẢI THỂ

CÂU 33 ĐẾN 34 :

“BẢO GIANG THIÊN TỬ XUẤT,

BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH.”

BẢO GIANG : BẢO LÀ BẢO, CÒN GIANG LÀ TRÀNG GIANG, ĐẠI HẢI. CÓ NGHĨA LÀ CÁI GÌ TO TÁT. VĨ ĐẠI. VĨ LÀ ẤM. NÊN CỤ TRẠNG ĐÃ KHÔNG NÓI LÀ VUA BẢO ĐẠI. NHƯNG MẬP MỜ LÀ GIANG RẤT KHÓ ĐOÁN. VÌ KHÓ ĐOÁN MỚI GỌI LÀ SẤM. VẬY BAO GIANG THIÊN TỬ XUẤT LÀ KHI VUA THIÊN TỬ

THIÊN CƠ CHỈ CÓ NGƯỜI ANH HÙNG XUẤT HIỆN MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC. AI SẼ LÀ THIÊN TỬ NƯỚC VIỆT NAM…

CÂU 35 ĐẾN 36 :

“RỒI RA MỚI BIẾT THÁNH MINH

MỪNG ĐỜI ĐƯỢC LÚC HIỂN VINH REO HÒ”

HAI CÂU NÀY GÕ THÊM HỒI CHUNG CUỘC SAU KHI NHÂN DÂN VÀ TÔN GIÁO VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN SẼ CHÍNH LÝ TIÊU DIỆT ĐẢNG ĐỘC TÀI CỘNG SẢN TRƯỚC NĂM 2016. VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN MẠI QUỐC CẦU VINH LÀ TỘI ĐỒ VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM CHỨ THẬT ĐÓ LÀ LỪA DÂN VÀ MỊ DÂN CHÍNH NƯỚC NGA CHỨ NÓ CÒN KHÔNG CÒN XÀI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

LÚC NÀY DÂN VIỆT MỚI BIẾT QUỐC GIA VIỆT CŨNG CÓ NGƯỜI KHÔNG KÉM GÌ CÁC LÃNH TỤ THẾ GIỚI TÀI GIÕI TRÊN THẾ GIỚI

SAU 67 NĂM ĐỌA ĐÀY BIẾT BAO LOẠN LẠC, CHIẾN TRANH TƯƠNG TÀN CỐT NHỤC, NGƯỜI VIỆT LÚC ĐÓ MỚI CÓ HẢNH DIỆN VÌ THỜI CUỘC VIỆT NAM SÁNG SỦA HUY HOÀNG. HỌ CÓ THỂ HẢNH DIỆN TỰ HÀO VỚI THẾ GIỚI VÀ THA HỒ REO MỪNG RỠ

KHI XONG VIỆC NHÂN DÂN MỚI RANG HỌ CŨNG CÓ LÃNH TỤ  CỨU QUỐC AN DÂN HỌ THA HỒ REO MỪNG VAN HỘI MỚI TRONG ĐÓ MỖI NGƯỜI ĐỀU HƯỞNG SUNG SƯỚNG HÒA BÌNH ẤM NO NHƯ VẬY NGƯỜI ANH HÙNG MỚI XUẤT HIỆN THẬT BẤT NGỜ KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC. PHẢI SAU KHI TIÊU DIỆT XONG CỘNG SẢN MỚI NGƯỜI VÌ ANH HÙNG LÀ AI ?

CÂU 37 ĐẾN 38 :

“NHỊ HÀ MỘT DẢI QUANH CO,

CHÍNH THỰC CHỐN ẤY ĐẾ ĐÔ HOÀNG BÀO.”

CỤ TRẠNG DẬY RÕ THỦ ĐÔ KINH ĐÔ SẼ Ở MIỀN SÔNG NHỊ HÀ HAY LÀ HỒNG HÀ. THEO 2 CÂU (29 ĐẾN 30) KHI ĐÓ CÓ LẼ VIỆT NAM CÓ HAI THỦ ĐÔ. BẮC ĐÔ HÀ NỘI VÀ NAM ĐÔ LÀ SÀI GÒN. XỨ HUẾ VĨNH VIỄN LÀ CỔ ĐÔ HUẾ HAY ĐẤT THÂN KINH VỚI NHỮNG THÀNH QUÁCH, DI TÍCH, LĂNG TẪM LỊCH SỬ ĐỂ CHO NGÀN ĐỜI SAU CHIÊM NGƯỠNG. VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ KINH TẾ THÌ SỰ KIỆN CÓ HAI THỦ ĐÔ SẼ VÔ CÙNG LỢI HẠI, NHƯNG TA KHÔNG PHẢI BÀN Ở ĐÂY.

KHI XƯA CỤ TRẠNG TRÌNH KHUYÊN NGUYỄN HOÀNG LÃNH HỌ TRỊNH VÀ KHI VÀO MIỀN TRUNG SẼ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NAM TIẾN MỠ RỘNG BỜ CÕI. CÓ THỂ NÓI SỰ MỠ MANG MANG VÀO MIỀN NAM ĐÃ HANH THÀNH CON RỒNG VIỆT NAM TOÀN VẸN ĐÓ CÔNG LAO NHÀ NGUYỄN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LÂU DÀI CHO ĐẾN THẾ KỶ 20

CÂU 39 ĐẾN 40 :

“KHẮP HÒA THIÊN HẠ NAO NAO

CÁ GẶP MƯA RÀO CÓ THÍCH CÙNG CHĂNG ?”

NÓI RÕ KHẮP NƠI HÒA BÌNH KHẮP HÒA THẬT NHANH CHÓNG BẤT NGỜ. KHIẾN CHO THIÊN HẠ THẤY BỤNG DẠ NAO NAO SAU GẦN 67 NĂM. LOẠN LẠC. NÔ LỆ. CHIẾN TRANH THÌ HÒA BÌNH ĐẾN VỚI DÂN NHƯ CÁ GẶP MƯA RÀO ? CỤ TRẠNG HỎI NHƯ VẬY CÓ THÍCH KHÔNG?

ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN & THẠCH HẠN 3 – 23 – 2012 VIẾT CHO SINH NHẬT CON TRẦN KIM HÙNG

ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN PHÁN TRƯỚC NĂM 2016 ĐẢNG CỘNG SẢN ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI GIẶC SẼ BỊ NHÂN DÂN VÀ TÔN GIÁO VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LẬT ĐỔ VỀ TỘI MÃI QUỐC CẦU VINH LÀ TRỌNG TỘI VỚI TỔ TIÊN NƯỚC VIỆT !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *