Ông Trần Dần Có Phải Là CIA?

ÔNG LÀ AI MÀ TẤT CẢ NHÀ LÃNH TỤ TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TỚI?

ÔNG LÀ AI MÀ CẢ TRÙM CỘNG SẢN VIỆT NAM CŨNG PHẢI KHIẾP SỢ?

ÔNG LÀ AI MÀ ĐÃ TIÊN ĐOÁN ĐÚNG CHO 4 ĐỜI TỔNG THỐNG ?

ÔNG LÀ AI MÀ TUYÊN ĐOÁN NHỮNG GÌ SẮP XẢY RA TRÊN THẾ GIỚI?

ÔNG LÀ AI MÀ TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM VỀ TRƯỚC  CÓ NHẮC ĐẾN?

ÔNG LÀ AI MÀ TRONG HÀNG TRIỆU NGƯỜI CHÚA ĐÃ CHỌN ÔNG?

 

ÔNG LÀ AI MÀ ĐƯỢC ĐỨC GIÁO HOÀNG NHẬN ĐƯỢC LỆNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ ĐỨC CHÚA JESUS MÀ TÌM XÁC NHẬN ÔNG LÀ SỨ GIẢ CỦA THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC CHÚA JESUS CỦA THẾ KỶ 21.

ĐỐI VỚI TÔI ÔNG QUẢ LÀ MỘT BẬC HIỀN TÀI CỦA NHÂN LOẠI. ÔNG KHÔNG NHỮNG CÓ ĐỨC MÀ CÒN CÓ TÀI.  TẠI SAO TÔI NÓI NHƯ VẬY?

BỞI Ở ÔNG HỘI ĐỦ TẤT CẢ CÁC NHÂN TỐ MÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC?

TẠI SAO ÔNG ĐƯỢC CHÚA JESUS CHỌN LÀM SỨ GIẢ NĂM 2003? ĐÚNG LÀ PHÉP LẠ CỦA ĐỨC CHÚA JESUS TẠO RA CHO THẾ KỶ 21 NÀY. GIA ĐÌNH ÔNG THEO ĐẠO PHẬT. ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CHÍNH TRỊ, NHÀ CHIẾN LƯỢC NHÀ QUÂN SỰ NỔI TIẾNG NHƯNG ÔNG CÓ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI, YÊU HÒA BÌNH, YÊU TỔ QUỐC  LẠI CÓ MỘT ĐỨC TIN VỀ CHÚA. CHỈ CÓ LÒNG TIN Ở ĐỨC CHÚA JESUS. ÔNG DÁM BỎ TẤT CẢ SỰ NGHIỆP MÀ VỀ PHỤNG SỰ CHO CHÚA. VÌ TRONG LÒNG ÔNG CHỈ NGHĨ LÀM MỘT CHÚT GÌ CHO QUÊ HƯƠNG NƯỚC VIỆT. LÀM MỘT CHÚT GÌ CHO NHÂN LOẠI. GIÚP CHO THẾ GIỚI SỐNG CHUNG HÒA BÌNH VÀ TRÁNH CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ THỨ 3.

–          ÔNG CÓ MỘT Ý CHÍ VỮNG VÀNG,  KIÊN ĐỊNH, KHÔNG LẪN LỘN GIỮA ĐIỀU PHẢI LẼ TRÁI , KHÔNG MƠ HỒ GIỮA CÁI ĐÚNG CÁI SAI, KHÔNG LẬP LỜ GIỮA TRẮNG VỚI ĐEN. Ở CON NGƯỜI NÀY CÓ MỘT Ý CHÍ LỚN KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ LÀM LAY CHUYỂN  ĐƯỢC.

–          NGOÀI RA ÔNG CÒN CÓ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ NHANH.NGAY TỪ KHI CÒN TRONG QUÂN ĐỘI. KHI ÔNG BỊ DỒN VÀO THẾ ĐƯỜNG CÙNG ÔNG ĐÃ BIẾT CÁCH ỨNG PHÓ. ÔNG BIẾT CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG. BIẾT MỞ CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG. NÓI LÊN MỘT ĐIỀU TRONG THẾ ĐƯỜNG CÙNG TƯỞNG KHÔNG LỐI THOÁT, NHỮNG NGƯỜI BIẾT ỨNG BIẾN NHƯ ÔNG SẼ CÓ THẾ MỞ RA LỐI THOÁT DẪN TỚI RỰC RỠ ĐẦY VINH QUANG.

–          ÔNG LÀ NGƯỜI DÙNG MƯU KẾ THÔNG MINH CỦA MÌNH  ĐỂ THAM KHẢO NHỮNG MƯU KẾ SÁCH LƯỢC CỦA ĐỐI PHƯƠNG. THÔNG QUA ĐÓ CÓ THẾ ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỐI PHƯƠNG MỘT CÁCH CHUẨN XÁC. BẰNG CHỨNG LÀ QUA NHỮNG LẦN TIÊN ĐOÁN GẦN ĐÂY NHẤT CỦA ÔNG VỀ TRẬN CHIẾN SYRIA KHÔNG ĐÁNH MÀ THẮNG VÀ VỀ VIỆC MỞ CỬA CHÁNH PHỦ LIÊN BANG….

–          ÔNG LÀ MỘT CON NGƯỜI TRUNG –DŨNG, TRUNG THÀNH VÀ DŨNG CẢM. CHO DÙ NGHICH CẢNH KHÓ KHĂN GIAN NGUY ĐẾN MẤY ÔNG CŨNG DŨNG CẢM  VƯỢT QUA. CHÚA ĐÃ CHO ÔNG 2 THÁNG ĐỂ SUY NGHĨ VỚI ĐIỀU KIỆN PHẢI BỎ HẾT TẤT CẢ CHUYỆN LÀM ĂN VỀ QUY ẨN. CHÚA ĐÃ THỬ ĐỨC TIN VÀ LÒNG QUẢ CẢM CỦA ÔNG. VÀ ÔNG ĐÃ VÂNG LỜI CHÚA VỀ Ở ẨN. NGOÀI RA ÔNG CÒN DÁM ĐƯA RA NHỮNG LỜI TUYÊN ĐOÁN ĐẦY THÁCH THỨC. ÔNG ĐÃ TỪNG TUYÊN ĐOÁN QUẢ QUYẾT RẰNG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM SẼ BỊ DIỆT VONG CUỐI NĂM 2014 VÀ NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ 16 TRONG BỘ CHÁNH TRỊ  RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG MÀ UỐNG RƯỢU PHẠT …,HAY TUYÊN ĐOÁN VỀ CHỦ TỊCH TẬP CẨN BÌNH LÀ TRỤ VƯƠNG CHUYỂN THỂ ĐẦU THAI… NGÀY TÀN CỦA TRUNG QUỐC SẮP TỚI… CUỐI NĂM 2016 TRUNG QUỐC SẼ BỊ TRỞ THÀNH 6 NƯỚC NHỎ…., SA HOÀNG PUTIN ĐỘI LỚP QUỶ SA TĂNG…, HÃY LIỆU HỒN TỔNG THỐNG PUTIN VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC TẬP CẨN BÌNH …,MỘT CÁCH THẲNG THỪNG, VÀ NHỮNG TIÊN ĐOÁN TRONG TƯƠNG LAI VỀ TỔNG THỐNG THỨ 45 CỦA NƯỚC MỸ. MÀ KHÔNG SỢ BẤT KỲ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NGUY TÍNH MẠNG CỦA MÌNH.ÔNG CHỈ MONG SAO GIÚP CHO NƯỚC VIỆT NAM CÓ TỰ DO DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ THẾ GIỚI SỐNG CHUNG HÒA BÌNH.

–          KHÔNG NHỮNG THẾ ÔNG LÀ NGƯỜI LIÊM KHIẾT, KHÔNG HÁM LỢI HAM TIỀN. ÔNG MỘT MỰC TRUNG THÀNH , LÀM VIỆC LIÊM CHÍNH VÔ TƯ . THẤU HIỂU NỔI KHỔ CỦA DÂN CHÚNG . KHÔNG HAM GIẢU SANG, KHÔNG MÊ TỬU SẮC . TỰ KHÉP MÌNH VÀO KỶ LUẬT. ÔNG ĐÃ LÀM CÔNG VIỆC THẦM LẶNG NÀY 13 NĂM NAY MÀ KHÔNG CẦN AI BIẾT ĐẾN  MÀ CŨNG KHÔNG CẦN SỰ ĐỀN ĐÁP CÔNG ƠN. ÔNG BỎ HẾT CẢ THÚ VUI BÊN NGOÀI ĐỂ MÀ VỀ SỐNG Ở ẨN MỘT NƠI KHÔNG AI BIẾT. ĐỂ PHỤNG SỰ CHÚA. VÀ ÔNG KHÔNG ĐÒI HỎI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ Ở NGƯỜI.

–          ÔNG LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG CHỮ TÍN. CHÚNG TA NGHE ÔNG NÓI CHƯA ĐỦ MÀ PHẢI XEM NHỮNG GÌ ÔNG LÀM?  ÔNG ĐàTIÊN ĐOÁN 4 ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ, TỔNG THỐNG THỨ 41 – 42 – 43 – 44. ÔNG Đà LÀM CHO 2 VỊ TỔNG THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC NƯỚC MỸ Đà CHỊU NGHE LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG ĐỔI CHỮ KÝ VÀ CẢ 2 ĐỀU ĐẮC CỬ VẺ VANG. TỔNG THỐNG G.W.BUSH  ĐỔI CHỮ KÝ VÀ CHỊU NGHE LỜI ÔNG LÀM CHUYỆN TỪ THIỆN CHO QUỸ BỆNH HIV 35 TỶ TƯƠNG ĐƯƠNG 35 NGÀN TRIỆU USD. TỔNG THỐNG G.W.BUSH TÁI ĐẮC CỬ KỲ 2 VẺ VANG Đà PHONG CHO ÔNG CHỨC CỐ VẤN THAM MƯU ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG THỐNG G.W.BUSH.. TỔNG THỐNG ĐƯƠNG KIM OBAMA LẠI CHỊU NGHE LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG ĐỔI CHỮ KÝ. TIẾP ĐẾN ÔNG GIÚP TỔNG THỐNG OBAMA DIỆT TRÙM KHỦNG BỐ BINLADEN VÀ TỔNG THỐNG OBAMAĐà HỨA  GIÚP THẾ GIỚI SỐNG CHUNG HÒA BÌNH VÀ GIÚP NƯỚC VIỆT NAM CÓ TỰ DO DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN.VÀ Đà PHONG CHO ÔNG CHỨC ĐỆ NHẤT QUỐC SƯ HOA KỲ  CỐ VẤN TỐI CAO THAM MƯU ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG THỐNG OBAMA. ÔNG Đà LÀM VẺ VANG NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI.

TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM VỀ TRƯỚC ĐÃ NHẮC ĐẾN 2 NHÂN VẬT CỦA LỊCH SỬ. ÔNG CŨNG ĐÃ PHÁN RẰNG: TRỜI SANH PUTIN VÀ TẬP CẨN BÌNH SAU LẠI SANH TỔNG THỐNG OBAMA VÀ SỨ GIẢ TRẦN DẦN. VÀ TÔI XIN TRÍCH DẪN  ĐOẠN NGẮN CỦA SẤM TRẠNG TRÌNH VIẾT NHƯ SAU:

“ ÔNG TRẦN LÀ BẬC THÁNH NHÂN

LẠC RA HẢI NGOẠI ẨN MÌNH NƠI NAO

PHÁ ĐỒNG MỚI CHỊU NGÔI CAO

BẤY GIỜ THIÊN HẠ RỦ NHAU TÌM VỀ”

NGUỒN THẤT SƠN CHÂU ĐỐC SẤM TRẠNG TRÌNH 500 NĂM VỀ TRƯỚC. ÔNG TRẦN LÀ CÓ CẢ TRIỆU NGƯỜI HỌ TRẦN??? TẠI SAO LÀ MỘT VỊ THÁNH VÌ ÔNG TRẦN DẦN DÙ ĐẠO PHẬT ĐƯỢC ĐỨC CHÚA JESUS CHỌN NĂM 2003 LÀ SỨ GIẢ CỦA THƯỢNG ĐẾ CỦA THẾ KỶ 21. ÔNG TRẦN DẦN ĐƯỢC ĐỨC CHÚA JESUS THỬ THÁCH ĐỨC TIN KÊU BỎ TẤT CẢ SỰ NGHIỆP VỀ  MỘT NƠI KHÔNG NGƯỜI VIỆT NAM. THẾ NÊN ÔNG TRẦN DẦN Ở ẨN PHÁ ĐỒNG MỚI CHỊU NGÔI CAO, LÀ NÓI TỔNG THỐNG OBAMA SINH NĂM 1961 TUỔI TÂN SỬU TRÂU MỚI PHÁ ĐỒNG ÁN ĐƯỢC.

TỔNG THỐNG OBAMA ÔNG LÀ AI? 500 NĂM VỀ TRƯỚC SẤM TRẠNG TRÌNH MỘT NHÀ ĐẠI TIÊN NƯỚC VIỆT NAM ĐƯỢC ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN GIẢI MÃ PHÁ ĐỒNG THIÊN TỬ GIÁNG TRẦN LÀ NÓI CON TRÂU MỚI PHÁ ĐỒNG ÁN. TỔNG THỐNG OBAMA SANH NĂM 1961 LÀ TUỔI TÂN SỬU LÀ CON TRÂU. TỔNG THỐNG OBAMA LÀ ĐƯỢC THƯỢNG ĐẾ ĐƯA XUỐNG TRẦN GIAN ĐỂ GIÚP NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI TRÁNH KHỎI CHIẾN TRANH THỨ 3 NGUYÊN TỬ DO SA HOÀNG NƯỚC NGA DIỆT NƯỚC MỸ ĐỂ GIẢI TRỪ TRONG KINH THÁNH NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI BỊ CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ ĐẠI CHIẾN THỨ 3.

TRẦN DẦN ĐƯỢC NGÔI CAO LÀ ĐỆ NHẤT QUỐC SƯ HOA KỲ CỐ VẤN TỐI CAO THAM MƯU ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG THỐNG OBAMA. CUỐI NĂM 2016 KHOẢNG 2 TRIỆU NGƯỜI NHÂN DÂN VÀ TÔN GIÁO BIỂU TÌNH ĐÁNH SẬP ĐẢNG CỘNG SẢN BÁN NƯỚC HẠI DÂN LÚC ĐÓ TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT TRÊN THẾ GIỚI QUAY TRỞ VỀ VIỆT NAM BÌNH ĐỊNH NƯỚC VIỆT NAM MỚI KHÔNG CỘNG SẢN. CỜ ĐẢNG CỘNG SẢN SẼ THAY ĐỔI CỜ KHẮC ĐỎ QUỐC DÂN VIỆT NAM THAY ĐỔI. VÀ ÔNG CÓ TUYÊN BỐ RẰNG: “ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM KHÔNG SỢ PHẬT, KHÔNG SỢ CHÚA JESUS …CHỈ SỢ SẤM TRẠNG TRÌNH”

THIÊN SINH HỮU NHẤT ANH HÙNG,

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ.

THÁI NGUYÊN CẬN BẮC ĐƯỜNG XA,

AI MÀ TÌM THẤY MỚI LÀ THẦN MINH.

UY NGHI DUNG MẠO KHÁC HÌNH,

THÁC CƯ MỘT GÓC KIM TINH PHƯƠNG ÐOÀI.

CÙNG NHAU KHUYA SỚM CHĂN NUÔI,

CHỜ CƠ MỚI SẼ RA ĐỜI CỨU DÂN.

BINH THƯ MẤY QUYỂN KINH LUÂN,

THIÊN VĂN, ĐỊA LÝ, NHÂN DÂN PHÉP MẦU.”

THIÊN SANH HỮU NHẤT ANH HÙNG” : LÀ TRỜI CHỈ SANH CÓ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG. MỘT NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC HAY MỘT ĐOÀN THỂ. MÀ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG VUA. NẾU QUẢ THẬT LÀ MỘT NGƯỜI MÀ XOAY CHUYỂN DẸP ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM THÌ CHẮC CHẮN NGƯỜI NÀY CÓ BẢN LÃNH VÀ PHẢI GIỎI THẬT.

CỤ TRẠNG CŨNG NÓI LÀ NGƯỜI XUẤT HIỆN BẤT NGỜ. KHÔNG AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC

CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ” CHO TA THẤY NGƯỜI NÀY SẼ CỨU DÂN ĐỘ THẾ TRỪ HUNG DIỆT TÀ.

NẾU NGƯỜI NÀY MÀ THAY ĐỔI NỘI CỤC DIỆN ĐẤT NƯỚC VIỆT HIỆN NAY. CHUYỂN ĐỎ THÀNH XANH, CHUYỂN LOẠN LẠC ĐÓI KHÓ RA NO ẤM THANH BÌNH CHO GẦN 86 TRIỆU DÂN VIỆT. THÌ CÓ THỂ ĐÁNG GỌI LÀ PHÉP LẠ HAY LÀ PHÉP MÀU. VẤN ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ NGỰ TRỊ GẦN 65 NĂM TẠI VIỆT NAM, ĐÃ KHÁ MẠNH MẼ VÀ KHÔNG CÓ DỄ GÌ PHÁ BỎ. NẾU NGƯỜI ANH HÙNG NÀY BIẾT SỬ DỤNG QUYỀN NĂNG SIÊU PHÀM VÀ NHIỆM MÀU PHÁ TAN QUY LỰC CỘNG SẢN VÀ THAY ĐỔI ĐỊA LÝ PHONG THỦY CHO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯNG THỊNH HƯNG CƯỜNG TỰ DO DÂN CHỦ HÒA BÌNH VÀ NHÂN QUYỀN CŨNG CÓ THỂ GỌI LÀ PHÉP MÀU

THẬT ĐÚNG NHƯ SẤM TRẠNG TRÌNH ĐÃ VIẾT HAI CON NGƯỜI NÀY HỢP LỰC LẠI SẼ LÀM NÊN KỲ TÍCH LỊCH SỬ. ĐÓ CHÍNH LÀ TỔNG THỐNG OBAMA VÀ SỨ GIẢ CỦA THƯỢNG ĐẾ TRẦN DẦN. MÀ KHÔNG CÓ MỘT THẾ LỰC NÀO CÓ THỂ ĐỊCH NỖI VÀ HẢM HẠI  ĐƯỢC. VÌ TRẦN DẦN ĐƯỢC SỰ MẠC KHẢI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS GIAO CHO  SỨ MỆNH CAO CẢ. GIÚP CHO TỔNG THỐNG OBAMA ĐI ĐÚNG THEO LỘ TRÌNH CỦA NGƯỜI. CÙNG VỚI LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG TÒA THÁNH VATICAN THÌ CHO DÙ TÌNH THẾ NHƯ THẾ NÀO CŨNG CÓ THỂ XOAY CHUYỂN. BIẾN BẠI THÀNH THẮNG.ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY CHỈ CÓ PHÉP MÀU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA JESUS MÀ THÔI.

NÊN CHÚNG TA KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC VỚI NHỮNG DANH XƯNG MÀ ÔNG ĐÃ ĐƯỢC TỔNG THỐNG G.W.BUSH  VINH DANH ĐÓ LÀ:

ĐỆ NHẤT NHÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN

QUỐC SƯ “KHỔNG MINH GIA CÁT DẦN”

CỰU CỐ VẤN THAM MƯU ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG THỐNG           G.W.BUSH

ĐỆ NHẤT QUỐC SƯ HOA KỲ TRẦN DẦN

CỐ VẤN TỐI CAO THAM MƯU ĐẶC BIỆT ĐƯỢC TỔNG THỐNG OBAMA VÀ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MICHELLE VINH DANH.

SỨ GIẢ CỦA THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC CHÚA JESUS CỦA THẾ KỶ 21 ĐƯỢC ĐỨC GIÁO HOÀNG NHẬN ĐƯỢC LỆNH CỦA THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC CHÚA JESUS BÁO TIN MỪNG CHO ÔNG.

QUẢ THẬT ĐỂ CẢM NHẬN MỘT CON NGƯỜI NHƯ ÔNG TÔI NGHĨ KHÔNG CÓ MỘT TỪ NÀO CÓ THỂ LỘT TẢ HẾT TẤM LÒNG THÀNH-  LÒNG NHIỆT HUYẾT VÀ SỰ HY SINH THẦM LẶNG CỦA ÔNG DÀNH CHO ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN LOẠI. CHÍNH VÌ TỐ CHẤT NÀY TÔI MỚI HIỂU TẠI SAO TRONG HÀNG TRIỆU NGƯỜI CHÚA LẠI CHỌN ÔNG MÀ KHÔNG MỘT AI KHÁC? CHÚA ĐÃ GIAO CHO ÔNG MỘT TRỌNG TRÁCH LỚN LÀM THEO SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI. ÔNG ĐÃ TIN VÀ NGHE THEO LỜI CHÚA VÀ ÔNG ĐÃ NHIỀU LẦN CHUYỂN XOAY CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG TRONG GANG TẤC NHỜ QUA SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA JESUS.

TÔI TIN MỘT NGÀY KHÔNG XA THẾ GIỚI SẼ SỐNG TRONG HÒA BÌNH KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH ĐỔ MÁU VÀ QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU. KHÔNG PHÂN BIỆT SẮC TỘC, MÀU DA, TÔN GIÁO. CHO DÙ BẠN Ở ĐÂU HAY QUỐC GIA NÀO? VÀ ĐÂY CŨNG LÀ NGUYỆN ƯỚC CỦA NGÀI.

                                                  TRẦN NAM VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *